Bankowość

Zobacz listę

Konta

Zobacz listę

Lokaty

Zobacz listę

Karta płatnicza

Zobacz listę

Karta kredytowa GET

Zobacz listę

Rachunek maklerski

Zobacz listę

Inne dokumenty

Zobacz listę

Archiwum

Zobacz listę

Bankowość

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej - witryna Getinonline (dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. przed dniem 23.07.2012 r.)

Regulamin korzystania z Bankowości telefonicznej i Bankowości internetowej - witryna Getinonline (dla klientów którzy zawarli umowę z Getin Noble Bank S.A. od dnia 23.07.2012 r.)

Ogólne warunki korzystania przez użytkowników indywidualnych z witryny internetowej www.getinonline.pl

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych Getinonline dla osób fizycznych (nieprowadzących działalności gospodarczej) (obowiązujący Klientów, którzy zawarli umowy przed 15.01.2014 r.)


Lokaty

Regulamin promocji Duo

Karta produktu - Lokata Duo

Regulamin otwierania i prowadzenia terminowych lokat oszczędnościowych drogą elektroniczną (obowiązujący Klientów, którzy zawarli umowy przed 15.01.2014 r.)

Zawiadomienie z dnia 9 stycznia 2012 r. dla Klientów Getin Noble Bank SA będących posiadaczami terminowych lokat oszczędnościowych założonych za pomocą witryny Getinonline

Lokata Timingowa - regulamin promocji

Lokata Timingowa - karta produktu

Lokata Timingowa - tabela opłat


Karty

Regulamin kart debetowych (obowiązujący Klientów, którzy zawarli umowy przed 16.11.2012 r.)

Regulamin karty kredytowej GET (obowiązujący Klientów, którzy zawarli umowy przed 23.07.2012 r.)


Inne produkty

Polisolokata 3-miesięczna

Polisolokata 6-miesięczna

Regulamin przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych dystrybuowanych przez Getin Noble Bank SA za pośrednictwem bankowości telefonicznej i internetowej - witryna getinonline.pl